Připravte si prosím své potvrzení k prokázání bezinfekčnosti u recepce

Dle aktuálně platných mimořádných opatření MZČR a Vlády ČR ze dne 18.11.2021, usnesení č.1 028 platné od 22.11.2021

je zákazník* povinen předložit jeden z následujících dokladů:

  1. Potvrzení o ukončeném očkování proti nemoci COVID-19
  2. Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 max. 180 dní staré
  3. Negativní PCR test max. 72 hodin starý**

*zákazník který:

  1. je starší 12 let včetně
  2. vstupuje do Jump zóny (oddělená zóna s trampolínami, týká se i toalet)
  3. je přítomen kdekoli v prostoru Jump Academy déle, než po dobu nezbytně nutnou pro zaplacení vstupu či jiných služeb pro osoby blízké (tj. např. děti)

**PCR testem se smí prokázat pouze osoba, která:

  1. je ve věku 12 – 17 let včetně.
  2. již obdržela alespoň 1. dávku vakcíny proti nemoci COVID-19.
  3. se z důvodu zdravotních kontraindikací očkovat nemůže.

ZÁKAZNÍCI, VE VĚKU 11 LET A MLADŠÍ, SE PROKAZOVAT NEMUSÍ!